Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Kerja-kerja kecemasan penukaran flexi valve di Loji Rawatan Air (LRA)Bukit Remah Tanah Merah telah siap dibaiki oleh kontraktor yang dilantik.

28/2/2023@Tanah Merah.

Kerja-kerja kecemasan penukaran flexi valve di Loji Rawatan Air (LRA)Bukit Remah Tanah Merah telah siap dibaiki oleh kontraktor yang dilantik. Bekalan air telah disalurkan semula dan akan pulih secara berperingkat.