Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 May 2023

PROGRAM AMBANG RAMADHAN 2023 – AGIHAN AIR MINERAL KEPADA JEMAAH MASJID MUKIM ALOR PASIR, WAKAF BHARU

01/03/2023@Tumpat

Kemudian, diteruskan lagi agihan sumbangan air mineral kepada jemaah di Masjid Mukim Alor Pasir, Wakaf Bharu. Masjid ini masih di dalam proses menaik taraf dan dijangka siap pada 2024. Mana-mana sumbangan persendirian atau melalui agensi boleh disalurkan bagi membantu menjayakan projek tersebut.

AKSB melalui Unit Komunikasi Korporat telah menyampaikan sumbangan air mineral dan juga sumbangan berbentuk wang ringgit daripada kakitangan AKSB kepada Setiausaha masjid iaitu Cikgu Johari. Sumbangan telah disampaikan oleh Puan Nik Eda Salwanee Nik Sulaiman, Ketua Unit Komunikasi Korporat dan beberapa wakil AKSB yang turut hadir.