Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

LAWATAN DELEGASI PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) KE AKSB

21/03/2023@Kota Bharu Selatan.

Alhamdulillah pada hari ini AKSB menerima kunjungan daripada Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP) Delegasi seramai 12 orang telah diketua oleh Ts. Mohamed Sufian Bin Sabaruddin, Pengurus Besar Divisyen Perkhidmatan Korporat PAIP. Fokus lawatan adalah untuk bertukar tukar pandangan berkaitan Information Security Management System (ISMS), Pengurusan Korporat dan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan. Ketua Jabatan Operasi AKSB, En. Mohd Ashri Awang telah mempengerusikan perbincangan yang turut dihadiri sama oleh Unit Komunikasi Korporat, Unit Kualiti Asurans, Unit Sistem Teknologi Maklumat, Unit Kualiti, Unit Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan dan kakitangan Loji Rawatan Air Kelar.
Selesai perbincangan di Wisma AKSB, delegasi telah membuat lawatan ke LRA Kelar iaitu loji yang telah mendapat ISO. AKSB berharap lawatan dua hala dapat diteruskan untuk masa-masa akan datang dan mengucapkan terima kasih kerana sudi melawat AKSB.