Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
30 May 2023

PERATURAN – PERATURAN PERKHIDMATAN BEKALAN AIR (KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR) (NEGERI KELANTAN) PINDAAN 2023

PERATURAN – PERATURAN PERKHIDMATAN BEKALAN AIR

(KADAR PERKHIDMATAN BEKALAN AIR)(NEGERI KELANTAN) PINDAAN 2023

Di maklumkan terdapat pindaan kepada jadual pertama yang berhubungan dengan domestik (meter pukal) dengan butiran berikut:

Peraturan – peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Kelantan) 2010 [P.U (A) 333/2010] dipinda dalam Jadual Pertama dengan menggantikan butir – butir yang berhubungan dengan domestik (meter pukal) dengan butiran di atas. (Struktur Dan Kadar Air Baru Untuk Negeri Kelantan Berkuatkuasa 1 April 2023)

AKSB akan melaksanakan pindaan ini bermula pada 1 Mei 2023.