Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

Program Kempen Derma Darah Sukarela dengan kerjasama Unit Perubatan Transfusi, Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kubang Kerian.

2/5/2023@Wisma Air Kelantan.

Sekali lagi AKSB dapat sama sama menjayakan Program Kempen Derma Darah Sukarela dengan kerjasama Unit Perubatan Transfusi, Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kubang Kerian. Alhamdulillah penyertaan dari para penderma darah dari warga AKSB pada kali ini amat menggalakkan. Semoga program Tanggung Jawab Sosial (CSR) sebegini dapat sedikit sebanyak membantu menambahkan bilangan bekalan darah & plasma untuk kegunaan dalam kes kes kecemasan dan awam di hospital berkaitan.