Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
25 September 2023

Proses “rise-up” chamber untuk kerja – kerja kajian pengumpulan tekanan air dalam sistem agihan Loji Bukit Remah

20 September 2023, Rabu – Tanah Merah

Proses “rise-up” chamber untuk kerja – kerja kajian pengumpulan tekanan air dalam sistem agihan Loji Bukit Remah untuk meningkatkan tekanan air kepada pengguna sekitar kawasan Bandar Tanah Merah.

Bekalan air bagi kawasan penghujung dan bertekanan rendah dijangka akan stabil setelah kerja – kerja pembetulan sistem agihan Loji Bukit Remah selesai sepenuhnya.

Anggaran sebanyak 17,000 akaun pengguna di sekitar kawasan Tanah Merah akan mendapat manfaat hasil daripada kerja – kerja yang dijalankan ini.

InsyaAllah.