Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
22 June 2018

Kempen Sambung Semula Bekalan Air

Dimaklumkan bahawa Air Kelantan Sdn Bhd telah melanjutkan Kempen Sambung Semula Bekalan Air Secara Percuma