Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
24 September 2021

Pusat Info dan Talian Aduan (PINTAS)

PINTAS ialah badan khas ditubuhkan oleh pihak AKSB untuk menangani sebarang aduan kerosakan dan sebagainya oleh pengguna kami.