Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
16 December 2018

Standard Kualiti Air Mengikut Piawaian WHO

Ketahui bagaimana AKSB merawat air mentah serta air rawatan di makmal pusat AKSB. Semuanya adalah mengikut standard kualiti yang telah ditetapkan oleh KKM dan WHO.