Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
03 October 2023

Standard Kualiti Air Mengikut Piawaian WHO

Ketahui bagaimana AKSB merawat air mentah serta air rawatan di makmal pusat AKSB. Semuanya adalah mengikut standard kualiti yang telah ditetapkan oleh KKM dan WHO.