Hotline PINTAS: 1-300-88-2572 Aduan Pengguna »

Proses Rawatan Air di Loji

Ketahui proses yang terlibat dalam rawatan air sehinggalah kepada proses akhir penghasilan air bersih di 35 loji milik penuh syarikat AKSB.