Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »

Aktiviti utama yang dijalankan adalah penganalisaan sampel air. Analisis yang dijalankan termasuklah ujian kimia bukan organik, mikrobiologi, kandungan besi dan kandungan organik. Kesemua parameter ujian dikelaskan di dalam kumpulan I, II, III dan IV. Aktiviti lain yang dijalankan ialah menangani masalah kualiti air yang di hadapi oleh pengguna dengan melawat premis berkenaan untuk mengenal pasti punca sebenar masalah.

Pihak makmal turut memberi nasihat dan bantuan teknikal/saintifik kepada pihak operasi, individu dan pihak lain yang memerlukannya seperti pihak istana, sekolah, hospital, perkapalan dan lain-lain agensi, khususnya dalam hal-hal berkaitan kualiti air.

Piawaian Air Minum Selamat Berpandukan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Kumpulan Parameter Unit Bacaan Standard
GII Coliform cfu/100ml 0
E-coli cfu/100ml 0
Turbidity NTU Tidak melebihi 5
Colour TCU Tidak melebihi 15
pH 6.5 – 9.0
Free CI2 Mg/l 0.2 – 5.0
GII TDS Mg/l Tidak melebihi 1500
Chloride Mg/l Tidak melebihi 250
Ammonia Mg/l Tidak melebihi 1.5
Nitrate Mg/l Tidak melebihi 10
Iron Mg/l Tidak melebihi 0.3
Fluorida Mg/l 0.4 – 0.6
Hardness Mg/l Tidak melebihi 500
Aluminium Mg/l Tidak melebihi 0.2
Manganese Mg/l Tidak melebihi 0.1
GII Cadmium Mg/l Tidak melebihi 0.003
Arsenic Mg/l Tidak melebihi 0.01
Cyanide Mg/l Tidak melebihi 0.07
Lead Mg/l Tidak melebihi 0.01
Chromium Mg/l Tidak melebihi 0.05
Copper Mg/l Tidak melebihi 1
Zinc Mg/l Tidak melebihi 3
Sulphate Mg/l Tidak melebihi 250
Selenium Mg/l Tidak melebihi 0.01
Silver Mg/l Tidak melebihi 0.05
Magnesium Mg/l Tidak melebihi 150
Bromoform Mg/l Tidak melebihi 0.1
Mercury Mg/l Tidak melebihi 0.001
Sodium Mg/l Tidak melebihi 200
Chloroform Mg/l Tidak melebihi 0.2