Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
08 December 2023

Aktiviti utama yang dijalankan adalah penganalisaan sampel air. Analisis yang dijalankan termasuklah ujian kimia bukan organik, mikrobiologi, kandungan besi dan kandungan organik. Kesemua parameter ujian dikelaskan di dalam kumpulan I, II, III dan IV. Aktiviti lain yang dijalankan ialah menangani masalah kualiti air yang di hadapi oleh pengguna dengan melawat premis berkenaan untuk mengenal pasti punca sebenar masalah.

Pihak makmal turut memberi nasihat dan bantuan teknikal/saintifik kepada pihak operasi, individu dan pihak lain yang memerlukannya seperti pihak istana, sekolah, hospital, perkapalan dan lain-lain agensi, khususnya dalam hal-hal berkaitan kualiti air.

Piawaian Air Minum Selamat Berpandukan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Group Parameter
MOH STD
REFERENCE WHO STD
GUIDELINES
GI E-coli Absent WHO2 Absent 1996
Total Coliform Absent MAL Absent 1994
Chlorine (free) >0.2 ppm WHO3 not in list
Colour 15TCU (15Hazen) WHO2 15 TCU (15 Hazen) 1996
pH 6.5 – 9.0 MAL <8 1994
Turbidity 5 NTU WHO2 5NTU 1996
GII Aluminium 0.2 ppm WHO2 0.2 ppm 1996
Ammonia *1.5 ppm WHO2 1.5 ppm 1996
Ferum/Iron 0.3 ppm WHO2 0.3 ppm 1996
Fluorida *0.4-0.6 ppm MAL 1.5 ppm 1994
Manganese 0.1 ppm WHO2 0.1 ppm 1996
Total dissilved Solid 1000 ppm WHO2 1000 ppm 1996
Chloride 250 ppm WHO2 250 ppm 1996
Hardness 500 ppm WHO2 not include 1994
Nitrate *10 ppm WHO2 10 ppm 1994
GIII Arsenic *0.01 ppm WHO2 0.01 ppm 1996
Cadmium *0.003 ppm WHO2 0.003 ppm 1996
Chloroform 0.2 ppm WHO1 0.2 ppm 1998
Chromium 0.05 ppm WHO2 0.05 ppm 1996
Copper 1.0 ppm WHO3 1.0 ppm 1996
Cyanide *0.07 ppm WHO2 0.07 ppm 1996
Detergent *not include not include 1994
Hidrogen Sulphide *0.05 ppm WHO2 0.05 ppm 1996
Lead/Plumbum *0.01 ppm WHO2 0.01 ppm 1996
Magnesium 150 ppm MAL 1990 not include 1994
Mercury 0.001 ppm WHO2 0.001 ppm 1996
Phenols 0.002 ppm WHO3 not in list
Selenium *0.1 ppm WHO2 0.1 ppm 1996
Silver 0.05 ppm MAL 1990 not in list
Sodium 200 ppm WHO2 200 ppm 1996
Sulphate *250 ppm WHO2 250 ppm 1996
Zinc *3.0 ppm WHO2 3.0 ppm 1996
GIV PAH 0.0002 ppm WHO2 0.0002 ppm 1994
Pestiside 0.0005 ppm WHO2 0.0002 ppm 1994