Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
03 October 2023
KATEGORI Tarif Baru
TARIF A
Domestik
0 – 20 0.45 sen
21 – 35 0.97 sen
> 35 1.42
Caj Minima 4.50
TARIF B
Komersial/Pejabat/Sekolah
Setiap m3 1.72
Caj Minima 17.20
TARIF C
Industri
0 – 50m3 1.76
> 50 m3 1.80
Caj Minima 17.70
TARIF D
Perkapalan
Setiap m3 2.00
Caj Minima 20.00
TARIF E
Masjid/Surau/Sekolah Agama Rakyat
0 – 35 Percuma
> 35 0.70
Caj Minima 0.00