Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

Visi

Menjadi sebuah syarikat pengendali air terunggul bertaraf dunia.

Misi

Menyediakan perkhidmatan air yang efektif kepada pelanggan berteraskan teknologi terkini dengan tenaga kerja yang komited dan profesional dalam persekitaran kerja yang kondusif.

Prinsip

 • Mencapai kejayaan cemerlang
 • Keutamaan  kepada pelanggan
 • Menghormati kakitangan sebagai individu
 • Menjaga alam sekitar

Nilai

 • Bertanggungjawab
 • Profesional
 • Mesra pelanggan
 • Jujur dan amanah
 • Menghormati orang lain
 • Bersemangat tinggi menghadapi cabaran

Matlamat

 • Membina bersama sebuah syarikat yang berdinamik, sensitif serta bertanggungjawab kepada keperluan masyarakat.
 • Membekal air yang mencukupi dan berkualiti kepada pengguna
 • Meningkatkan semangat berpasukan, bekerjasama serta bermotivasi di kalangan kakitangan bagi menjadi sebuah organisasi yang dihormati.
 • Bersama menjalankan tanggungjawab sosial.

Tanggungjawab

 • Mengurus operasi bekalan air di negeri Kelantan (termasuk sumber/punca, rawatan, pembekalan dan agihan).
 • Membekal air yang menepati kualiti yang telah ditetapkan.
 • Perunding dan pengurusan projek.
 • Kawalan air tidak berhasil (NRW).
 • Merancang dan melaksanakan pembangunan prasarana bekalan air.
 • Membaikpulih dan menaiktaraf sistem sedia ada.
 • Memungut hasil air (pengebilan dan kutipan hasil).