Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

Terma Dan Syarat Bagi Permohonan Bekalan Air Domestik

Terma & syarat adalah seperti berikut :

 • Segala permohonan hendaklah melalui tukang paip yang berlesen (yang berdaftar dengan aksb) kepada unit kawalan kredit/permohonan baru untuk pendaftaran.
 • Permohonan dari (borang A,B dan C) hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani oleh pemohon.
 • Senarai permohonan bekalan air adalah mengikut kategori

Rumah Persendirian :

 • Lengkap dengan borang A,B dan C.
 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Nama, alamat & no. telefon pemohon
 • Salinan bil air bagi premis yang terdekat (jika ada)

Pemasangan air sementara :

 • Lengkap dengan borang A,B dan C.
 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Nama, alamat & no. telefon pemohon
 • Salinan bil air bagi premis yang terdekat (jika ada)