Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
04 December 2023

Terma Dan Syarat Bagi Permohonan Bekalan Air Bagi Perniagaan

Terma & syarat adalah seperti berikut :

 1. Segala permohonan hendaklah melalui tukang paip yang berlesen (yang berdaftar dengan aksb) kepada unit kawalan kredit/permohonan baru untuk pendaftaran.
 2. Permohonan dari (borang A,B dan C) hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani oleh pemohon.

Kedai & Setinggan :

 • Lengkap dengan borang A,B & C.
 • Surat sokongan dari Ketua Operasi Jajahan.
 • Salinan lesen perniagaan
 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan bil air bagi premis yang terdekat
 • Salinan surat kelulusan dari pemilik tanah yang berkenaan

Perumahan :

 • Lengkap dengan borang A,B & C

Kontraktor :

 • Lengkap dengan borang A,B & C.
 • Plan pembangunan yang diluluskan oleh Ketua Operasi Jajahan
 • Salinan bil air premis yang berhampiran dengan tapak projek