Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
Bil.
Perkara
Tempoh Masa
1. Permohonan akaun baru (sambungan baru) 1 hari bekerja – selepas pemeriksaan ditapak lulus dan bayaran deposit diterima
2. Gangguan bekalan air (tekanan rendah/tiada air) disebabkan oleh paip bocor 24 jam untuk memaklumkan kembali kepada pengguna (selepas aduan rasmi diterima)
3. Notis/Maklumat gangguan Sekurang-kurangnya 4 hari sebelum kerja-kerja yang dijadualkan bermula (tidak termasuk kerja-kerja kecemasan), dalam tempoh 24 jam.
4. Pembaikian paip pecah/bocor:Paip utama

 1. 4″ diameter – 6″ diameter
 2. 8″ diameter – 12″ diameter
 3. 15″ diameter ke atas

Paip perhubungan

 1. Bocor (tidak terlibat jalan awam)
 2. Bocor (di bawah jalanraya awam)

Pembaikian stand meter dll

Dari tempoh terima aduan lengkap:

 1. Dalam tempoh 24 jam
 2. Dalam tempoh 24 jam
 3. 3.Dalam tempoh 24 jam

 

 1. Dalam tempoh 48 jam
 2. Dalam tempoh 72 jam

Dalam tempoh 72 jam

5. Tukar meter:

 1. Meter bocor/rosak
Dalam tempoh 5 hari bekerja selepas ujian meter diterima
6. Bil Tinggi:

 1. Tindakan di jajahan (pemeriksaan di permis)
 2. Tindakan Unit Kawalan Kredit

:

1. Dalam tempoh 5 hari bekerja

2. Satu pusingan bacaan meter (28 ~ 32 hari)

7. Sambungan semula (pemotongan penguatkuasaan) Sambungan semula dalam tempoh 48 jam (hari bekerja) selepas bayaran yang sepatutnya dibuat
8. Tukar nama Bil Akhir Dalam tempoh 2 hari bekerja
9. Kelulusan permohonan bekalan air utama 15 hari selepas permohonan dihantar oleh orang yang berkelayakan (QP) tertakluk kepada syarat-syarat yang dipenuhi oleh kontraktor
10. Tee-Off Dalam tempoh 5 hari bekerja (selepas semua syarat-syarat dipatuhi dan bayaran dijelaskan)
11. Tukar kategori tarif pengguna Satu pusingan bacaan meter (28 ~ 32 hari)
12. Permohonan penutupan akaun Wang cagaran atau bakinya akan dipulangkan kepada pengguna dalam tempoh 60 hari