Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023

Kaedah Penyambungan Semula Bekalan Air Yang Setelah Dipotong

  • Jelaskan semua bayaran bagi bil tertunggak di mana-mana pejabat AKSB berhampiran.
  • Di galakkan pembayaran dibuat terus ke pejabat AKSB Jajahan dimana akaun bekalan air dibuka/ didaftarkan bagi melicinkan lagi proses penyambungan semula.
  • Setiap penyambungan semula bekalan air di kenakan caj sebagaimana berikut :

i) Meter bersaiz kurang daripada 50mm – Rm35

ii) Meter bersaiz 50mm hingga 100mm – RM50

iii) Meter bersaiz 101mm hingga 150mm – RM100

iv) Meter bersaiz lebih daripada 150mm – Kos sebenar bagi pemotongan atau penyambungan semula.

v) Dilakukan pada simpai logam – Kos sebenar pemotongan atau penyambungan semula

  • Kerja-kerja penyambungan semula dibuat dalam tempoh 48jam (hari bekerja) selepas semua bayaran di atas dijelaskan.