Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
19 July 2018

JAWATAN NAMA
1.  Pengurus Besar Ir. Hj. Wan Mohd Zamri Bin Wan Ismail
2.  Ketua Jabatan Kewangan & Hasil Hj. Azhar Bin Hanafi
3.  Ketua Jabatan Operasi  & Pengeluaran Hj. Mohd Safrurazi Bin Salleh
4.  Ketua Jabatan Perniagaan & Pemulihan Kredit Hj. Muhammad Bin Ibrahim
5.  Ketua Jabatan Kualiti & Asurans Kualiti Mohd Ashri Bin Awang
6.  Ketua Jabatan Modal Insan Mat Noor Bin Awang
7.  Ketua Jabatan Korporat & Pentadbiran Wan Azlan Bin Wan Ismail
8.  Ketua Jabatan Perancangan & Pembangunan -kosong-