Hotline PINTAS: 1-300-88-2572 Aduan Pengguna »
Pusat Info & Talian Aduan AKSB (PINTAS)
1-300-88-2572
E-mel
pintas@airkelantan.com.my