Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »

PINTAS adalah ringkasan kepada Pusat Informasi & Talian Info AKSB. Ianya mula dikenali sebagai PINTAS pada bulan Mei 2008 setelah AKSB melalukan tranformasi pengurusan aduan pelanggan secara lebih sistematik dan berpusat. Sebelum itu ianya dikenali sebagai Pusat Perkhidmatan Pelanggan. PINTAS berfungsi sebagaimana berikut:

  • Sebagai pusat penyelarasan semua aduan yang diterima dari pengguna seluruh Kelantan menggunakan sistem aduan berpusat.
  • Menyelaraskan aduan gangguan bekalan air yang diterima dengan pihak AKSB Jajahan supaya kerja-kerja baikpulih bekalan dapat dibuat mengikut tempoh masa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam piagam pelanggan.
  • Pusat maklumat/pertanyaan berkenaan bekalan air seluruh Kelantan serta bertindak memberi infomasi kepada pengguna, ajensi/Jabatan kerajaan dan orang awam.

PINTAS boleh dihubungi melalui no telefon 15777 untuk sebarang aduan/ mendapatkan informasi oleh semua pengguna air AKSB.